Naar de inhoud

Niet alle leerlingen ontvangen passend onderwijs. Maar vaak is het onduidelijk wat zij van scholen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. BUITENKANS biedt een veilige onderwijsplek voor kinderen die (bijna) thuiszitten. We onderzoeken wat leerlingen nodig hebben om tot leren te komen en geven advies over welke onderwijsplek het meest passend is.

Betrokkenen

  • KANS in Onderwijs
  • SWV Zout

Hoe het werkt

In maximaal 13 schoolweken worden leerlingen begeleid door ervaren leerkrachten en een pedagogisch medewerker met ondersteuning van een orthopedagoog. Door observatie, doelgericht werken, gedragsinterventies en evaluatie, ontwikkelt het kind steeds meer onderwijsvaardigheden. Met ouders en verzorgers bespreken we de doelen, waarbij alle betrokkenen aan tafel zitten. Veiligheid, nabijheid en specifieke aandacht zijn eerste uitgangspunten.

Nadat we onderzoeken of BUITENKANS een goede plaats is voor de leerling, gaan we in op de hulpvraag van de school en de leerling. We stellen leerdoelen voor korte- en langere termijn vast, welke centraal staan in het pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod.

Met de leerling werken we aan verbetering van de executieve vaardigheden, een positieve mindset en we leren gedragsalternatieven aan. We gebruiken ‘De Leerkuil’ als één van de instrumenten om kinderen te motiveren om tot leren te komen. Didactisch gaat het kind zoveel mogelijk verder met de eigen leerlijnen, waarbij de verwijzende school het onderwijsmateriaal verzorgt.

Tijdens de periode op BUITENKANS gaan we op zoek naar een passende vervolgplek voor onderwijs. Dit is in eerste instantie de verwijzende school. Alleen wanneer gemeenschappelijk wordt vastgesteld dat terugplaatsing niet passend is, zal een alternatieve onderwijsplaats voor de leerling worden gezocht.

Tijdens het traject houden we nauw contact met de ouders/verzorgers. Zij hebben een constructieve en actieve rol in de ondersteuning van hun kind. Ook de basisschool waar de leerling vandaan komt blijft actief betrokken. Tijdens het traject behoudt de school van herkomst de zorgplicht.

Waarom

Voor (dreigende) thuiszitters is onderwijs geen vanzelfsprekendheid. Met BUITENKANS geven we deze kinderen onderwijsperspectief. Dankzij het tijdelijke onderwijsaanbod op maat, kunnen zij (weer) participeren in het regulier of speciaal (basis)onderwijs.

Binnen dit traject is het aanbieden van nieuwe gedragsalternatieven een belangrijke interventie. Doordat we iedereen betrekken die een belangrijke rol in het leven van het kind speelt, bouwen we aan een sluitend en veilig netwerk om het kind.

Want wij geloven dat kinderen, wanneer zij zich veilig en competent voelen, willen leren.

Terug naar de innovatieve projecten