Naar de inhoud

Onze expertise

Wij vinden dat kinderen en jongeren met een speciale onderwijsbehoefte waar mogelijk moeten deelnemen aan het reguliere onderwijs. Daarom bieden wij ondersteuning en expertiseoverdracht aan het reguliere onderwijs en een gespecialiseerde vorm van onderwijs voor leerlingen die dat nodig hebben.

Begeleiding van gedrag

Op elke basisschool stellen leerlingen met autisme ons regelmatig ontwikkelingsvragen op allerlei terreinen: bij sociaal-emotioneel leren, bij emotieregulatie, in de omgang met hun ouders. Waar is normaliseren nodig, waar dienen aanpassingen gemaakt te worden? Afstemmen binnen een team en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen, is hierbij van groot belang.

Dreigende thuiszitters

Nederland heeft veel thuiszitters; kinderen die recht hebben op onderwijs, maar dit niet aangeboden krijgen. Ons onderwijsexpertisecentrum heeft diverse specialisten die alle professionals in het onderwijsveld met raad en daad kunnen bijstaan wanneer een leerling dreigt thuis te komen zitten. Zij kunnen tevens meedenken in het proces om thuiszitters weer naar onderwijs toe te leiden.

Klassenmanagement

Uit onderzoek blijkt dat goed klassenmanagement door passend onderwijs onder druk staat en complexer te organiseren is. Het doel van klassenmanagement is een omgeving creëren waarin alle leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede prestaties behalen.

Onderwijsexpertisecentrum

Onze kennis van speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hebben we gebundeld in een onderwijsexpertisecentrum.

Onze innovatieve projecten Kom bij ons werken Onze visie op onderwijs