Naar de inhoud

Onze samenwerkingsverbanden

Gewoon Speciaal Onderwijs werkt samen binnen een aantal verbanden. Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind dienen zich eerst aan te melden bij een samenwerkingsverband voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Hieronder geven we een overzicht van de samenwerkingsverbanden waar de scholen van Gewoon Speciaal Onderwijs onderdeel van zijn.

We zijn onderdeel van de volgende sectororganisaties:

PO-Raad

Sectororganisatie die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
Regio: Landelijk

Sectorraad GO

Landelijk expertisecentrum en sparringspartner – ontstaan uit SBOWerkverband en LECSO – dat schoolbesturen en scholen vertegenwoordigd die werkzaam zijn binnen het gespecialiseerd onderwijs.
Regio: Landelijk

Dé kracht van samenwerken

Door actief te zijn in diverse samenwerkingsverbanden kunnen we vernieuwende en actieve ondersteunende diensten aanbieden, gericht op kansen voor elk kind. Daarmee vergroten we de effectiviteit van ons werk, en staan we samen sterk.

Onze visie op onderwijs Onze innovatieve projecten Leer onze organisatie kennen