Naar de inhoud

Medezeggenschap

Ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid van Gewoon Speciaal Onderwijs en van onze scholen. Dat is wettelijk geregeld. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (mr), op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).

De gmr houdt zich onder meer bezig met het meerjarige financiële beleid, bescherming van persoonsgegevens, onderwijstijd, taakverdeling en -belasting van medewerkers, arbeidstijden- en verlofregeling medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de gmr een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. De vergaderingen van de gmr zijn openbaar.

De gmr van GSO per 1 januari 2024

De Wissel

Inge Kikstra ­— personeelsgeleding
Jan Kappert — oudergeleding

Van Leersumschool

Vacature ­— personeelsgeleding
Remko Zuidema — oudergeleding

De Kristal

André vd Boordt ­— personeelsgeleding
Vacature — oudergeleding

Berg en Bosch School

Ryanne Bleijenberg — personeelsgeleding
Vacature — oudergeleding

De Stuifheuvel

Tessa de Gier — personeelsgeleding
Herman Polderman — oudergeleding (voorzitter)

Het Anker

Kady van Gelderen — personeelsgeleding
Vacature — oudergeleding

Berg en Bosch College

Vacature — personeelsgeleding
Rob de Goede — oudergeleding
Vacature — leerling

Expertisecentrum

Wilma Aalvanger — personeelsgeleding

Heeft u vragen over het werk van de gmr of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Mail naar info@gsonderwijs.nl

Onze visie op onderwijs Onze innovatieve projecten Leer onze scholen kennen