Naar de inhoud

Visie op onderwijs

Wij vinden dat leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Bij Gewoon Speciaal Onderwijs leren we onze leerlingen hoe zij als zelfstandige en zelfbewuste burgers functioneren in de samenleving van morgen. Hiervoor bieden wij lesplaatsen, arrangementen en ondersteuning.

We zorgen dat ouders en professionals nauw samenwerken aan de ontwikkeling van de leerling. Ook is er maximale afstemming tussen alle instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerling.

Onze waarden

Doelgericht

In het onderwijs van de instellingen van Gewoon Speciaal Onderwijs ligt het accent op functioneel en betekenisvol leren. Dit betekent dat het nut van de lesstof voor de leerling duidelijk is en dat de lesstof aansluit bij zijn of haar belevingswereld.

Leren & ontwikkelen

We helpen iedere leerling om inzicht te krijgen in zijn of haar sterke en zwakke kanten, deze te accepteren en ermee om te gaan. De ondersteuning die we bieden, staat altijd in de context van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerling in de klas. Ons doel is dat iedere leerling een passende plek vindt in de maatschappij.

Ondersteunen

Het doel is dat leerlingen zo veel mogelijk kunnen doorstromen naar een vorm van regulier onderwijs. Desalniettemin is het voor leerlingen die voor langere tijd zijn aangewezen op het onderwijs dat Gewoon Speciaal Onderwijs aanbiedt mogelijk, indien gewenst en behorend tot de capaciteiten van een leerling, een diploma voor het voortgezet onderwijs te behalen.

Zelfstandigheid

Binnen Gewoon Speciaal Onderwijs zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces. Leerlingen leren zelfstandig te functioneren in de samenleving.

Onze scholen

Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs bestaat uit:

  • 4 scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo)
  • 3 scholen voor speciaal onderwijs (so)
  • 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)
  • 1 onderwijsexpertisecentrum

Binnen Gewoon Speciaal Onderwijs werken ruim 450 professionals: leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, logopedisten, maatschappelijke deskundigen, orthopedagogen en schoolleiders. Al deze disciplines werken nauw met elkaar samen. Zo zorgen we er sámen voor dat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Werken bij Raad van toezicht Onderwijs