Naar de inhoud

De Intensieve Klas is voor jongeren die even niet meer naar school kunnen door angst- of depressieve klachten en/of problemen binnen sociale situaties. Het onderwijs is voor hen te belastend en binnen een reguliere school raken ze ondergesneeuwd. Ze willen graag leren, maar weten niet hoe ze dit voor elkaar krijgen.

Betrokkenen

  • Berg en Bosch College Houten (VSO)
  • De Opvoedpoli/Care-Express (GGZ)
  • Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht
  • Samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht
  • Lokale teams van gemeenten

Periode

Deze pilot loopt sinds maart 2018.

Hoe het werkt

Jongeren worden stapsgewijs begeleid bij het weer naar school gaan. In een periode van maximaal een jaar volgt de jongere een op maat gemaakt programma. De docent van het Berg en Bosch College kijkt samen met de behandelaars van de Opvoedpoli/Care-Express en de vertegenwoordiger van het lokale gemeenteteam hoe de jongere weer tot leren kan komen. Ook de ouders/verzorgers worden betrokken bij het programma.

Naast onderwijs wordt er behandeling geboden in de vorm van individuele therapie, systeemtherapie, mindfulness training en oudertraining EFT. Dit kan worden aangevuld door diagnostiek, vaktherapie en traumabehandeling.

Het behandelplan en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) worden opgesteld in overleg met de verschillende professionals. De voortgang hiervan wordt afgestemd met leerplicht, de gemeente, de jongere en de ouders. Regelmatig evalueren we. Het streven is dat de jongere aan het eind van de periode weer vijf dagen naar school gaat en kan doorstromen naar het VSO of reguliere VO. Lukt dat niet, dan zoeken we samen naar andere mogelijkheden zoals arbeid, dagbesteding of een intensievere vorm van behandeling.

Een leerling kan maximaal één kalenderjaar gebruik maken van de Intensieve Klas. Een aanmelding wordt gedaan bij het betrokken samenwerkingsverband Zuid-Utrecht of Zuidoost Utrecht, waar ook de toelating wordt beoordeeld.

Waarom

We vinden het belangrijk dat iedere jongere zijn of haar talenten kan inzetten, onderwijs kan volgen en uiteindelijk een volwaardige plek binnen de samenleving krijgt. Hier maken we ons hard voor. Daarom dragen we met de Intensieve Klas bij aan maatwerktrajecten voor jongeren, zodat zij weer volledig van onderwijs kunnen genieten.

Terug naar de innovatieve projecten