Medewerkers aan het woord

Medewerkers aan het woord

Bij Gewoon Speciaal Onderwijs werken ruim 450 professionals: leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, logopedisten, maatschappelijke deskundigen, orthopedagogen en schoolleiders. De samenwerking tussen de verschillende disciplines is in onze organisatie vanzelfsprekend. Medewerkers zorgen er sámen voor dat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Maak kennis met een aantal medewerkers, die een inkijkje geven in hun werk en hun drijfveren.

Annemieke, leerkracht groep 8, De Wissel (sbo)
"Ook als team zijn we voortdurend aan het leren."
Lees het hele interview met Annemieke.
 
Arjan, leerkracht groep 8, C.P. van Leersumschool (so/cluster 4):
"Mijn affiniteit ligt gewoon het meest bij deze kinderen met speciale gaven!"
Lees het hele interview met Arjan.
 
Monique, leerkracht groep 7, De Wissel (sbo)
"Je staat er hier nooit alleen voor. We doen het samen."
Lees het hele interview met Monique.
 
Paul, leerkracht handelend leren groep 6-8, C.P. van Leersumschool (so/cluster 4)
"Agressie komt voort uit onmacht."
Lees het hele interview met Paul.
 
Sander, leerkracht, brede school Het Anker (sbo-groep)
"Elke dag is een nieuw begin."
Lees het hele interview met Sander.